Kvalité, Miljö, Hållbarhet

Några exempel på vad vi gör för att nå våra mål

  • Skapar en trygg, säker och jämställd arbetsplats samt minimerar vårt miljöavtryck, tex genom att vår maskinpark i hamnen drivs av HVO (syntetisk fossilfri diesel)
  • Strävar efter en grönare miljöpåverkan genom att fortsätta elektrifiera vår egen fordonsflotta, kunna erbjuda våra kunder land-el och bunkring av LNG.
  • Vi erbjuder det grönaste logistikflödet från Europa med minsta förflyttning av kunders egendom
  • Genom vårt digitaliseringsarbete med SMARTA anlöp för optimalt nyttjande av resurser blir transportkedjan mer hållbar med positiva effekter på både miljö, människor och ekonomi.

Wallhamn AB arbetar dagligen för hållbarhet och kvalitet i allt vi gör enligt Wallhamns vision och mission:

”Vi är marknadens förebild på ett hållbart sätt”
”Vi frigör tid för våra kunder”

Ett stort steg mot att nå våra mål är att Wallhamn är kvalitet och miljöcertifierade sedan över 20 år tillbaka. Vi har sedan länge även AEO-tillstånd samt QVM certifikat som påbyggare för Ford.

Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och ett proaktivt förhållningssätt i allt från

  • arbetsmiljöfrågor för våra medarbetare
  • ett fortsatt arbete för att vidhålla hög kvalité i våra tjänster
  • att minska vårt miljöavtryck

är alla viktiga pusselbitar som bidrar till det övergripande målet och slutgiltiga resultatet.

Vi strävar efter effektivitet i vårt arbete, där kommunikation och att frigöra tid för både våra kunder och oss kollegor emellan står i centrum.
Vi ställer också krav på våra leverantörer och samarbetspartners. Därför ska de varor och tjänster vi upphandlar motsvara de krav vi ställer på vår egen verksamhet.