Om Wallhamn

Fordonshamn, inspektion och verkstad

Varje vecka anlöper fartyg Wallhamn för att lasta eller lossa bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner. Med ett idealiskt läge, nära väg 169 som förbinder Tjörn med fastlandet och E6 är Wallhamn en betydande hubb för import och export av fordon i Sverige.

Kombinationen av fordonshamn och inspektion/bilverkstad är unik och innebär att vi ser till att fordon kontrolleras och görs leveransklara för den svenska marknaden så snart de rullat iland. Vår organisation underlättar för oss att leva upp till våra löften om korta ledtider, hög säkerhet och leveransprecision.

Wallhamns historia sträcker sig tillbaka till 1965 då Olof Wallenius, Bengt W. Törnqvist och Lars och Wilgot Johansson grundade hamnen. Idag är Wallhamn AB det 11:e största hamnbolaget av Sveriges Hamnars 52 medlemmar och Sveriges tredje största fordonshamn. Wallhamn AB omsätter 240 miljoner kronor per år, varav Bilbyggarna, PDI och DS står för den största delen och resterande genereras av hamnverksamheten. Med 200 fastanställda och ca 150 timavlönade är vi den största privata arbetsgivaren i Tjörns kommun.

Om Wallhamn