Nyheter

Skyddsobjekt

Wallhamn lyder sedan tidigare under lagen om sjöfartskydd (2004:487) men strävar efter att ytterligare stärka skyddet och säkerheten inom Wallhamns område. Som ett led i detta har Wallhamn ansökt om att få bli ett skyddsobjekt och fick även detta beviljat den 7 december 2021. I och … Läs hela artikeln

Information gällande Corona/Covid -19

Wallhamn AB vill dela de åtgärder och insatser vi vidtar för att så långt som möjligt kunna förebygga spridning utav Corona / covid-19. Wallhamn AB informerar personal och anställda att följa Folkhälsomyndigheten och myndigheters rekommendationer, men också att stanna hemma om de känner sig sjuka. … Läs hela artikeln

Grimaldi Excellence Award 2019 till Wallhamn AB

Grimaldi Groups årliga Convention hölls i år på Sicilien. Denna gång samlades drygt 700 kunder, leverantörer och andra intressenter i olika seminarier och tillställningar. Under en av kvällarna delades bla pris ut för bästa Hamn och terminal. Denna gång tilldelades Wallhamn AB detta pris i … Läs hela artikeln