Tung eller hög last

Vid tung och/eller hög transport rekommenderar vi dessa vägar

Från Göteborg (söder)

1. Över Tjörnbroarna 58 km (ca 50 min)
– BK 1 (60 ton)
– Max höjd 4,5 meter
– Dispens för vikt upp till totalt 130 ton*

2. Över Svanesund (färja) 81 km (ca 1 tim 20 min)
– BK 1 (60 ton)
– Max höjd 5,2 meter
– Dispens för vikt upp till totalt 140 ton**

Från Uddevalla (norr)

3. Över Tjörnbroarna 56 km (ca 50 min)
– BK 1 (60 ton)
– Max höjd 4,5 meter
– Dispens för vikt upp till totalt 130 ton*

4. Över Svanesund (färja) 61 km (ca 1 tim 10 min)
– BK 1 (60 ton)
– Max höjd 5,2 meter
– Dispens för vikt upp till totalt 140 ton**

* Vid tunga transporter (dispens krävs) måste broarna stängas i en riktning, begränsat till dagtid 10.00 – 14.00 eller nattid 19.00 – 06.00.

** Dispens för tung last upp till 140 ton kan sökas hos Transportstyrelsen, möjlighet till transport alla dagar dygnet runt.