Infrastruktur

Infrastruktur

Land
Från Wallhamn nås de större städerna via motorväg E6:
Göteborg, 57 km
Oslo, 264 km
Köpenhamn, 370 km
Stockholm, 482 km

Sjö

Avstånd från lotsstation till kaj: 15 nautiska mil.
Inseglingsränna, minsta bredd: 140 m.
Max tillåtet djupgående: 9,5 m.

Lots är obligatoriskt för fartyg med längd överstigande 90 m eller bredd 16 m. Kontakta Marstrand lotsstation (VHF kanal 6, 9, 11 eller 16).

Klicka här för att öppna sjökort i Eniro