Nyheter

Skyddsobjekt

Wallhamn lyder sedan tidigare under lagen om sjöfartskydd (2004:487) men strävar efter att ytterligare stärka skyddet och säkerheten inom Wallhamns område.
Som ett led i detta har Wallhamn ansökt om att få bli ett skyddsobjekt och fick även detta beviljat den 7 december 2021. I och med detta kommer Wallhamn nu även lyda under skyddslagen (2010:305).

För de flesta så kommer förändringen inte att märkas men för Wallhamn så kommer möjligheterna öka och ge oss större befogenheter när vi nu är klassade som ett civilt skyddsobjekt. Vi får till exempel större möjligheter att avvisa obehöriga personer från området samt att kunna använda oss av skyddsvakter för att bevakning.

Vid frågor kontakta:
Hamnkapten
Jonas Börtner
0735-209904
jonas.bortner@wallhamn.com