Köpvillkor

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Wallhamn AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Pris

Alla priserna är exklusive moms. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Wallhamn AB inte råder över, t.ex. väsentligt ändrade råvarupriser, materialpriser eller valutaförändringar.

Leveranser

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken

Transport av fordon, alternativt beställt material, faller under transportörens eller mottagarens försäkring.

Betalningsvillkor

Faktura 30 dagar netto från transportboknings datum.

Garanti

Wallhamn AB lämnar ett års garanti på alla monteringar.

Reklamation

Reklamationer sker enligt följande rutin:
Skadan fotodokumenteras vid mottagande, och inom 24 timmar skall den anmälas och sändas, ihop med erforderliga dokument, till Wallhamn AB på mail adress reklamation@wallhamn.com . Vi förbehåller oss rätten att själva utföra eventuella reparationer, eller vid överenskommelse med motpart, överlåta densamma. Påbörjade/avslutade reparationer utan skriftligt godkännande, brev/mailledes, ersätts ej av Wallhamn AB.

Reklamationsblankett

Miljö och Kvalitet

Wallhamn AB är certifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.