Nyheter

Information gällande Corona/Covid -19

Wallhamn AB vill dela de åtgärder och insatser vi vidtar för att så långt som möjligt kunna förebygga spridning utav Corona / covid-19.

Wallhamn AB informerar personal och anställda att följa Folkhälsomyndigheten och myndigheters rekommendationer, men också att stanna hemma om de känner sig sjuka. Detta för att inte riskera att sprida smitta på arbetsplatsen eller någon annanstans.

• Möten hålls över telefon/Teams eller annan digital uppkoppling.
• Alla resor som inte är ytterst nödvändiga ställs in eller bokas om.
• I dom fall resa är nödvändig så görs den med bil, i den mån det går.
• Undviker direktkontakt så som handhälsning och all annan typ av direktberöring, och håller där det är möjligt minst 2 meters avstånd till varandra.

Vi följer utvecklingen i samhället och alla rekommendationer som finns. Vi har gjort riskanalyser och handlingsplaner om vi, direkt eller indirekt, utsätts för Covid-19. Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen/spridningen/påverkan av Corona/covid-19 och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Verksamheten är igång som vanligt, och vi strävar efter att försöka hålla det så, så långt vi kan.

Ledningsgruppen informerar skyndsamt, om ändringar i våra åtgärder och riktlinjer behöver vidtas.